Skólasetning 24. ágúst

Skólasetning þann 24. ágúst á tímum Covid 19

 2.– 10. bekkur

Vegna ástandsins í samfélaginu eru það einungis nemendur sem mæta á skólasetningu. Ekki er ætlast til þess að foreldrar fylgi þeim. Nýir nemendur í 2.-10. bekk fá kynningu ásamt foreldrum sínum föstudaginn 21. ágúst en mæta án foreldra á skólasetninguna.

Nemendur mæta beint inn í kennslustofur til sinna umsjónarkennara. Umsjónarkennarar taka á móti nemendum við innganga.

Tímasetningar:

 1. bekkur – stigagangur (austan megin). Kl. 10:00-11:00.
 2. bekkur – inngangurinn (vestan megin). Kl. 10:00-11:00.
 3. bekkur – inngangur í stigagang (vestast). Kl. 10:10-11:10.
 4. bekkur – mið stigagangur. Kl. 10:00-11:00.
 5. bekkur – mið stigagangur. Kl. 10:10-11:10.
 6. bekkur – inngangur við körfuboltavöll. Kl. 10:00-11:00.
 7. bekkur – unglingagangur. Kl. 10:00-11:00.
 8. bekkur – unglingagangur. Kl. 10:10-11:10.
 9. bekkur – unglingagangur. Kl. 10:20-11:20.

Nemendur fá kynningu á verkefnum vetrarins, farið verður yfir námsefni og stundaskrár og ýmsar gagnlegar upplýsingar.

Að þessu sinni munu umsjónarkennarar senda foreldrum upplýsingar um skólastarfið í tölvupósti. Vonandi náum við svo að bjóða foreldrum til kynningafunda í skólanum sem fyrst.

1. bekkur

Foreldrar/forráðamenn og nemendur í 1. bekk verða boðaðir til viðtals við umsjónarkennara á mánudaginn 24. ágúst eða þriðjudaginn 25. ágúst.

Skóli hefst hjá 1. bekk skv. stundaskrá miðvikudaginn 26. ágúst. Til þess að foreldrar geti fylgt nemendum inn fyrsta daginn biðjum við nemendur í 1. ÁS að mæta kl. 8:30 við aðalinngang en nemendur í 1. GO að koma kl. 8:40. Foreldar munu svo alla jafna ekki koma inn með nemendum.

Grautur

Nemendum verður boðið upp á hafragraut frá og með 25. ágúst. Opnað verður inn í matsal kl. 8:15.

Símar

Á þessu skólaári munu allir nemendur skólans fylgja skólareglu um snjalltæki.

„Notum snjalltæki eingöngu í námi undir leiðsögn kennara“

Við ætlum að vera laus við símana á meðan á skóladegi stendur. Sama skólaregla gildir fyrir alla nemendur sem þýðir að nemendum er ekki heimilt að nota eigin farsíma eða snjalltæki í skólanum á skólatíma, hvorki í kennslustundum eða frímínútum, hvort sem er inni eða úti á skólalóð.

Við vitum að fyrir mikinn meirihluta nemenda verður þetta auðveld breyting. Ef breytingin gengur illa í einhverjum tilfellum munum við óska eftir fundi með viðkomandi nemanda og foreldrum til að leita lausna. Nemendur þurfa ekki að hafa síma með sér í skólann en ef hann er með í för á hann alltaf að geymast í skólatösku nemandans og vera slökkt á honum.

Nemendur á unglingastigi hafa fengið aukið rými í frímínútum, þeim hefur verið úthlutað góðu herbergi inn af bókasafni þar sem komið hefur verið upp spilum og annarri afþreyingu. Upplýsinga og tæknimennt mun eflast enn meira á næsta skólaári en búnaður tengdur greininni hefur aukist mikið á síðustu árum og stefnt er að því að auka þann kost enn meira á næstu misserum. Nemendur þurfa því ekki að nýta sinn búnað til náms á meðan á skóladegi stendur.

Við vonumst til þess að eiga gott samstarf við ykkur foreldra við innleiðingu þessarar breytingar. Við munum upplýsa nemendur um hvað hún hefur í för með sér og hvernig brugðist verður við brotum á reglunni.

Nemendur eru þessari reglu vel kunnugir þar sem þeir hafa fylgt henni frá 1.-7. bekkj en breytingin á við um unglingastigið sem þarf að aðlaga sig að nýjum siðum og við höfum fulla trú á því að það takist með samvinnu heimilis og skóla.

 

School opening August 24 in Covid time.

2-10 th grade

Due to the current situation, only students will attend the school opening. Parents are not expected to accompany them. New students in 2.-10 th grade and their parents will get a presentation of the school on Friday 21.st of August but the students will attend the school opening without their parents.

The students will go directly to their classrooms and meet their supervising teacher. Supervising teachers will meet their students at the entrance.

Schedule:

 1. grade- Stairwell (east side) at 10.00-11.00 am
 2. grade- Entrance (west side) at 10.00-11.00 am
 3. grade- Entrance, at the stairwell (west side) at 10:10-11:10 am
 4. grade- Central stairwell at 10:00-11.00 am
 5. grade- Central stairwell at 10:10-11:00 am
 6. grade- Entrance near the basketball court at 10:00-11:00 am

8th grade- Teenagers hall entrance at 10:00-11:00 am

9th grade-Teenagers hall entrance at 10:10-11:10 am

10th grade- Teenagers hall entrance at 10:20-11:20 am

The students will get a presentation of the study plan, projects, schedule and others useful informations.

Supervising teachers will send parents informations about the schoolwork via email. Hopefully will we be able to invite parents to meetings informations at schools as soon as possible.

1st grade

Parents/guardians and students in 1st grade will be invited for a meeting with the supervising teacher on Monday 24.th of August or Tuesday 25.th of August.

For the 1st grade students, school will start according to the schedule on Wednesday 26.th of August.  In order for parents to be able to accompany students on the first day, we ask students in 1th grade ÁS to attend at 8:30 at the main entrance but students in the 1th grade GO to arrive at 8:40. Parents will not enter the school with the students.

Porridge

Students will be offered porridge from 25.th of August. We will open the canteen at 8:15.

Telephones
This school year, all students at the school will follow the school rules for smart devices (such as cell phones, Ipads) „We only use smart devices in learning under the guidance of the teachers“

We are going to be free of the phones during the school day. The same school rule applies to all students, which means that students are not allowed to use their own mobile phones or smart devices at school during school hours, neither during lessons nor during free time, whether indoors or outdoors on the school grounds.

We know that for most of the students, this will be an easy change. If the change is a real problem in some cases, we will request a meeting with the student and parents concerned to find solutions. Students do not have to bring a phone to school, but if they do, they should always keep them in the student’s school bag and turned off. Students in the teenage department can use the room by the library during their break where games and other entertainment have been set up. Information and technical education will increase even more in the next school year. The equipment related to this field has increased significantly in recent years and we aim high in the IT teaching. Students therefore do not have to use their equipment for study during the school day.

We hope to have a good cooperation with you parents in implementing this change. We will inform students about these new rules and also about the consequences if they don´t follow the rules. Students are familiar to this rule as they have followed it from 1.-7.th grades, but the change applies to teenagers, which need to adapt to new habits, and we have full faith that this will be achieved through co-operation between home and school.

 

Lễ khai giảng trong mùa dịch Covid 19 – 24 tháng 8

Hoc sinh từ lớp 2 đến lớp 10

Vì tình hình bệnh dịch phức tạp nên chỉ có học sinh được tham gia Lễ khai giảng năm học mới. Phụ huynh không tới dự cùng các em như mọi năm. Học sinh mới (từ nơi khác chuyển đến) cùng phụ huynh tới dự buổi giới thiệu về khuôn viên trường và giáo viên, ngày thứ sáu 21 tháng 8. Những học sinh này tới sự lễ khai giảng không có phụ huynh đi kèm.

Khi học sinh tới trường vào luôn lớp học của mình, cô giáo chủ nhiệm sẽ đón các em ở cửa ra vào.

Thời gian:

Lớp 2 – lối vào (phía đông), lúc 10h – 11h

Lớp 3 – lối vào (phía tây), lúc 10h – 11h

Lớp 4 – lối vào cuối cùng (phía tây), lúc 10h10 – 11h10

Lớp 5 – lối vào cửa chính giữa, lúc 10h – 11h

Lớp 6 – lối vào cửa chính giữa, lúc 10h10 – 11h10

Lớp 7 – lối vào ngay sân bóng rổ, lúc 10h – 11h

Lớp 8 – lối vào riêng khu Ungingadeild, lúc 10h – 11h

Lớp 9 – lối vào riêng khu Unglingadeild, lúc 10h10 – 11h10

Lớp 10 – lối vào riêng khu Unglingadeild, lúc 10h20 – 11h-20

Học sinh được giới thiệu về nhiệm vụ năm học mới, sách giáo khoa, thời khóa biểu và những thông tin quan trọng khác.

Lần này giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi tới phụ huynh những thông tin về trường và năm học qua hộp thư điện tử. Hy vọng rằng chúng tôi có thể mời các vị tới trường họp vào một ngày gần nhất.

 

Lớp 1

Phụ huynh/ người giám hộ và các em học sinh lớp 1 sẽ được mời tới gặp mặt giáo viên chủ nhiệm

vào ngày thứ hai 24 tháng 8 hoặc thứ ba 25 tháng 8.

Ngày 26 tháng 8 các em bắt đầu đi học. Để phụ huynh có thể đưa con em mình tới nhập học ngày đầu tiên, chúng tôi sắp xếp lịch như sau: học sinh lớp 1.ÁS có mặt lúc 8h30 ở cửa chính, học sinh lớp 1.GO có mặt lúc 8h40  ở cửa chính. Phụ huynh không đi hẳn vào trong trường.

 

Cháo yến mạch

Học sinh được ăn sáng là cháo yến mạch kể từ ngày 25 tháng 8. Cửa phòng ăn mở từ 8h15.

Điện thoại

Trong năm học này tất cả học sinh trong trường phải tuân thủ nội quy về điện thoại thông minh và máy tính bảng.

‚Chỉ được phép dùng điện thoại và máy tính cho việc học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.‘‘

Chúng ta sẽ không xài điện thoại trong khi ở trường. Nội quy này áp dụng cho tất cả học sinh trong trường, vì vậy học sinh không được phép xài điện thoại cá nhân hay máy tính trong trường, bất kể trong giờ học hay giờ ra chơi, ở bên trong hay bên ngoài khuôn viên trường.

Chúng tôi biết rằng phần lớn các em học sinh sẽ thực hiện được nội quy mới này. Trường hợp nếu học sinh không tuân thủ, chúng tôi sẽ mời học sinh đó và phụ huynh đến họp và cùng tìm cách giải quyết. Học sinh không cần mang điện thoại đến trường, nhưng nếu mang theo thì phải để trong cặp và tắt máy.

Học sinh ở Unglingadeild (từ lớp 8 đến lớp 10) có thêm một phòng dùng trong giờ ra chơi, phòng này được ngăn từ một phần của thư viện, các em có thể ngồi nghỉ, chơi, hay đọc sách. Khoa Công nghệ thông tin sẽ được bổ sung nhiều cho năm học tới, nhiều trang thiết bị đã được đưa vào hoạt động và sẽ bổ sung thêm trong những kỳ học tới đây. Học sinh không cần phải dùng thiết bị cá nhân cho việc học ở trường.

Chúng tôi hy vọng các vị phụ huynh hợp tác với nhà trường để các em thực hiện tốt được nội quy năm học. Chúng tôi sẽ phổ biến thông tin này tới học sinh, cũng như phản ứng của chúng tôi nếu các em vi phạm.

Nội quy này các em đã được biết từ lớp 1 đến lớp 7, nhưng từ nay kể cả học sinh Unglingadeild phải tuân theo và chúng tôi tin rằng các em sẽ thực hiện được với sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường.